Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal de exemplu atunci când:

 - ați acceptat utilizarea de către noi de cookies (link) față de echipamentul de comunicație (de ex. telefon mobil, calculator personal/laptop) folosit de dumneavoastră;

 - ați accesat website-ul www.gastrolocal.ro;

 - ați creat un cont prin intermediul website-ul www.gastrolocal.ro;

 - v-ați abonat la newsletter;

 - ne-ați contactat prin intermediul formularului de contact de pe website.

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal poate fi:

 - consimțământul;

 - interesul legitim al Asociației sau al unei terțe părți;

 - executarea unui contract.

Date cu caracter personal prelucrate scop pot fi:

 - adresa IP

 - date de logare

 - nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, orașul de reședință, adresa

 - alte informații precum tipul de browser de internet utilizat, tipul de sistem de operare folosit de computerul dumneavoastră, numele domeniului site-ului de pe care se face conexiunea la site-ul nostru.

---

Atunci când accesați site-ul www.gastrolocal.ro este posibil să stocăm informații pe computerul dvs. Aceste informații vor fi sub forma unui "Cookie" sau a unui fișier similar care va putea fi folosit pentru a adapta un site astfel încât să se potrivească cât mai bine preferințelor și intereselor dumneavoastră. 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi societăți utilizate în gestionarea relației cu terțe părți, precum și pentru asigurarea dezvoltării/mentenanței website-ului, parteneri contractuali și contractanți ai acestora, consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, autorități și instituții publice.

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene.

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii:

 - duratele prevăzute de legislații specifice;

 - duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de noi;

 - durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescriptie juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Urmărim o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care se are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate.

Raportat la scopurile de mai sus furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal ori contractual. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a beneficia de facilitățile acestui website.

Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție , dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, dreptul de a retrage consimțământul.

În legătură cu oricare dintre drepturi sau cu o solicitare în exercitarea acestora, persoana vizată poate contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa contact@gastrolocal.ro sau prin poștă /curier la adresa Brașov str. Traian nr. 25, jud. Brașov, 500332

Vom încerca să răspundem la solicitare în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, persoana vizată va fi informată despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Vom investiga și vom încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal, dar în cazul unei nemulțumiri legate de răspunsul primit, persoana vizată poate face o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 031.8059.211 /031.8059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

---

Asociația GASTRO LOCAL

0770 75 22 88

contact@gastrolocal.ro

www.gastrolocal.ro

facebook.com/gastrolocal.ro

©2023 Asociația Gastro Local. Toate drepturile rezervate.