Despre Asociația Gastro Local

Punctele GASTRO LOCAL® au rolul principal de a oferi turiștilor și vizitatorilor posibilitatea de a mânca și de a avea o experiență culinară tradițională, autentică și sigură. Prepararea alimentelor se va face numai de către membrii familiei care dețin locația GASTRO LOCAL® și se vor utiliza materii prime provenite din gospodăria proprie sau din lanțurile scurte alimentare, în proporție de minim 70%.

Asociația Gastro Local are rolul de a promova pe toți membri ei, precum și gastronomia tradițională de pe teritoriul României.

 • Creează în mod continu, un brand credibil, recunoscut la nivel național și european
 • Asigură consultanță acelor producători locali care doresc să își deschidă un punct GASTRO LOCAL® și este alături de aceștia cu expertiză, informații și promovare concretă, atât în timpul derulării procesului de autorizare cât și pe toată durata funcționării acestora
 • Stabilește politica de dezvoltare a rețelei, semnează și pune în practică parteneriate la toate nivelurile necesare, pentru a crește impactul, dimensiunea și calitatea acesteia
 • Are un regulament de funcționare și veghează în mod activ la respectarea lui
 • Susține și încurajează în mod concret, producătorii locali din mediul rural
 • Este un partener de discuție avizat și unitar, în raport cu instituțiile abilitate, cu producători locali și decidenți ai sectoarelor turistice, agricole, alimentare, etc.
 • Este o rețea credibilă, bazată pe valori comune și pe tradiții, respectând diversitatea culturală și gastronomică, prin promovarea unor procese în acord cu legislația în vigoare, simple și eficiente
 • Susține și încurajează în mod real, dezvoltarea pe orizontală a economiei locale
 • Aduce valoarea adăugată crescută la produsele și munca producătorilor locali din mediul rural
 • Contribuie la dezvoltarea durabilă a satului românesc și a turismului local, precum și a patrimoniului cultural și gastronomic din spațiul rural românesc
 • Produce sinergie între autoritatea publică locală și comunitate

Gastro Local pe Instagram

Asociația GASTRO LOCAL

0770 75 22 88

contact@gastrolocal.ro

www.gastrolocal.ro

facebook.com/gastrolocal.ro

©2023 Asociația Gastro Local. Toate drepturile rezervate.