Termeni și condiții de utilizare

Acest document contine termenii si conditiile aplicabile accesarii si utilizarii de catre dumneavoastra a website-ului www.gastrolocal.ro. Va rugam sa parcurgeti acest document cu atentie.

Prin accesarea website-ului www.gastrolocal.ro aflat la adresele https://www.gastrolocal.ro/ (denumit in acest document "website") sau prin orice alt mod de accesare a continutului acestui website sau de utilizare a materialelor, informatiilor sau a oricaror altor date disponibile pe sau facute disponibile prin website, respectiv cuprinse in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispozitie de www.gastrolocal.ro, sunteti tinut sa respectati acest Acord.

www.gastrolocal.ro este mentinut si actualizat de Asociația GASTRO LOCAL, Sediu: Str. Traian, Nr. 25, 500332 Brașov, Jud. Brașov, CIF: 44615687, Unicredit România SA, IBAN: RO78 BACX 0000 0021 9711 4000, telefon: 0770 752 288, e-mail: contact@gastrolocal.ro, denumit in continuare ASOCIATIE.

In situatia in care nu sunteti de acord cu prevederile prezentului document, va rugam sa parasiti www.gastrolocal.ro si sa nu mai accesati acest website.

Continutul website-ului, grafica, precum si orice alt material avand legatura cu website-ul apartin Asociatiei si/sau colaboratorilor sai - acolo unde acest lucru este specificat in mod expres - si sunt protejate, printre altele, inclusiv de legislatia privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala si legislatia conexa.

Asociatia pastreaza toate drepturile de proprietate intelectuală, precum si orice alte drepturi asupra continutului. Asociatia pastreaza toate drepturile de proprietate intelectuala, plus orice alte drepturi asupra materialelor prezentate, inclusiv dar fara a se limita la toate drepturile de a folosi, de a modifica, adapta sau publica conținutul materialelor respective. 

Cu exceptia cazului in care se precizeaza altfel in acest Acord, niciun Utilizator nu are dreptul de a utiliza, reproduce, distribui sau de a permite cuiva sa utilizeze, sa reproduca sau sa distribuie continutul fara a detine o permisiune scrisa in acest sens din partea Asociatiei. Nu este permisa nicio acțiune care ar putea aduce atingere drepturilor detinute de Asociatiei sau de catre orice alt tert.

Sunteti de acord ca prin scrierea oricarui material pe website (e.g. comentariu, postare in forum, precum si orice alt tip de mesaj publicat), transmiteti Asociatiei un drept de autor neexclusiv si nelimitat din punct de vedere teritorial cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea, precum si orice alta forma de expunere sau de comunicare publica a materialului in cadrul website-ului si a produselor anexe, pe toata durata de protectie a drepturilor de autor asupra materialelor in cauza. Drepturile de autor se transmit catre noi in schimbul dreptului pe care vi-l acordam de a utiliza si publica materiale pe website.

De asemenea, actiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociatiei:

- trimiterea Continutului website-ului catre orice alt website, server, liste de e-mailuri sau orice alt mijloc de stocare a informatiei, altul decat cel strict necesar pentru utilizarea potrivit acestui Acord a serviciilor furnizate de noi.

- modificarea, publicarea, transmiterea, precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului website-ului, in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociatiei sau cu nerespectarea acestui Acord.

- indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Asociatiei asupra Continutului website-ului.

Cererile de utilizare a Continutului website-ului in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul Acord pot fi trimise la adresa de email: contact@gastrolocal.ro.

Asociatia isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni ale Continutului website-ului

În masura în care aceste modificări ar avea un impact asupra serviciilor furnizate Utilizatorilor, aceștia vor fi informați în legătura cu modificările efectuate prin intermediul unei notificări trimise prin posta electronica, respectiv prin publicarea unei mentiuni cu privire la modificari, pe site.

Accesul Utilizatorilor la anumite servicii si informatii din cadrul website-ului este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. Asociatia nu va va cere niciodata parola conturilor dvs. in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim deci sa nu dezvaluiti aceasta parola persoanelor care va cer acest lucru. Mai mult, va recomandam sa faceti log-off / sign out din contul dvs. la sfarsitul fiecarei sesiune de utilizare a acestora. Va sfatuim, de asemenea, sa inchideti fereastra browser-ului in care ati lucrat la sfarsitul navigarii dvs. in site-urile sau serviciile furnizate de Asociatie.

Aceste sfaturi sunt destinate sa reduca pericolul de acces al unor persoane neautorizate la informatiile dvs. personale sau la corespondenta dvs. atunci cand lucrati intr-o retea de computere aflata intr-un loc public (in cafenelele internet, spre exemplu).

Din pacate, nicio transmisie de date prin intemediul Internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigura. In consecinta, in ciuda eforturilor noastre de a va proteja informatia personala, nu putem asigura sau garanta securitatea informatiilor transmise de dvs. catre noi, catre si de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Va avertizam asadar ca orice informatie trimisa catre noi se va face pe propriu dvs. risc.

Fiecare inregistrare se face pentru un singur Utilizator. Este interzisa dezvaluirea datelor de acces (username si parola) catre terti, indiferent de calitatea acestora. Asociatia nu permite accesul mai multor Utilizatori sau accesul unei retele la Continutul website-ului. In situatia in care se descopera accesari de acest gen, Asociatia isi rezerva dreptul de a rezilia Acordul fara punere in intarziere si fara orice alte formalitati.

Informatia pe care o furnizati catre Asociatia va fi folosita doar in concordanta cu termenii Acordului de Confidentialitate.

In cazul in care orice tert formuleaza pretentii impotriva Asociatiei derivate din sau cu privire la modul in care dvs utilizati platforma si/sau serviciile oferite de Asociatie, veti acoperi orice prejudiciu, pierdere si/sau cheltuiala suportate de Asociatie ca urmare a respectivelor pretentii formulate fata de Asociatie.

Avand in vedere natura serviciilor oferite de Asociatie si modul de livrare a Continutului website-ului, pot exista intreruperi ale accesului la, respectiv intarzieri sau erori in furnizarea serviciilor si a Continutului website-ului, neimputabile Asociatiei, rezultate direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa Asociatiei, cum ar fi, spre exemplu erori de functionare a echipamentului tehnic, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele noastre, erorile de operare, greva, cauze de forta majora sau caz fortuit etc. In oricare dintre aceste situatii, potrivit legii, Asociatia nu poate fi tinuta raspunzatoare fata de Utilizatori pentru nicio forma de prejudiciu, direct sau indirect, suferit de acestia ca urmare a aparitiei acestor situatii.

Parti ale Continutului website-ului pot sa fie furnizate de terte persoane. De asemenea, in interiorul Continutului website-ului pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. Asociatia nu este responsabil in nicio masura asupra continutului furnizat de terte persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Asociatia nu este responsabil asupra continutului paginilor la care se face trimitere din website.

Orice notificare catre Asociatie trebuie trimisa in scris, prin intermediul postei si a postei electronice (contact@gastrolocal.ro), la adresa mentionata in prezentul document.

Drepturile si obligatiile partilor stabilite prin acest Acord, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul Acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest Acord va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti competente.

Eventualele sesizări sau reclamații în legătură cu serviciul informativ achiziționat pot fi formulate și trimise prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: contact@gastrolocal.ro.

Asociatia va proceda la soluționarea acestor sesizări/reclamații într-un termen rezonabil, fără a depași 30 de zile calendaristice de la primirea lor.

Asociația GASTRO LOCAL

0770 75 22 88

contact@gastrolocal.ro

www.gastrolocal.ro

facebook.com/gastrolocal.ro

©2023 Asociația Gastro Local. Toate drepturile rezervate.